หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 มี.ค. 2561
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจและรายได้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารและการเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาอาเซียน