หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 


นายวรทัศน์ จาดฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ
 
 


นางสาวพรทิพย์ พุ่มพวง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววาสนา สุกเล็ก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางมัณฑณา เฮงส่าย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางนงลักษณ์ เปียศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางอภิญญา จันทร์สมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางฐิติวรรณ สุคนธ์ปิยสิริ
ครู คศ.1