หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
   

เพียงพอและเหมาะแก่การทำการเกษตร
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 92 แห่ง

ถนนลูกรัง จำนวน 48 แห่ง

ถนนดิน จำนวน 15 แห่ง

ถนนหินคลุก จำนวน 19 แห่ง
 

แม่น้ำน่าน ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร เป็นระยะทางประมาณ 97 กิโลเมตร มีความคดเคี้ยวน้อยกว่าแม่น้ำยม มีการเซาะพังทลายสูง มีน้ำตลอดปี และตำบลท่าฬ่อก็เป็นอีกตำบลหนึ่งที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน
 
 
     
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ประกอบด้วย แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง
ดังต่อไปนี้

หนอง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
 
หนองโกงเกง
 
หนองจิ้งหรีด
 
หนองใหญ่
 
หนองยาว
 
หนองอ้อ
 
หนองอีแขวะ
 
หนองจอก

คลอง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
คลองราชช้างคลุก
 
คลองห้วงตอ
 
คลองห้วงอีเต่า

ห้วย จำนวน 1 แห่ง คือ ห้วยพันเรือ
     
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บึง จำนวน 1 แห่ง

คลองส่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง

คลองชลประทาน จำนวน 2 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง