หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 5 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ นโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ มาตราการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 8 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)