หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
คูู่่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือกำหนดมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ [ 2 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)