กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ เข้าร่วมทำแบบสอบถาม  
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์!!!
เนื่องด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ต้องการเก็บข้อมูลสำหรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ    
โดยให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พ.ค. 2562 ทั้งนี้ สามารถเข้าดำเนินการทำแบบสอบถาม ได้ตามลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/0jo5et โดยผู้เข้าทำแบบสอบถาม ต้องใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อ Login เข้าระบบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 11.18 น. โดย คุณ นฤมล อ่ำสอาด

ผู้เข้าชม 11 ท่าน