หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 


นายวิสูตร แสนสุข
ประธานสภา อบต.
 


นายธนวันต์ พรมจันทร์
รองประธานสภา อบต.


นายวรทัศน์ จาดฤทธิ์
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายตา คงเมือง
สมาชิก อบต.หมู่ 1


นายสมทรง ชาวพิจิตร
สมาชิก อบต.หมู่ 1


นางประไภย ทองเพ็ง
สมากชิก อบต. หมู่ 3


นายสถิตย์ จิตรสมัคร
สภาชิกอบต. หมู่ 4