หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 


นายศิลปชัย โตเอี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ
 


นายจิรัฎฐ์ สายสุวรรณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ


นายสมชาย สุขมาก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ
 


นายโปรด จันทร์แดง
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ